Lesson Study & Teamleren

De impact van Lesson Study is ‘like rings of water in a pond’ schrijven Lewis en Tsuchida in 1998 (via Logtenberg & Odenthal, 2018). Aanvankelijk beschouwen we Lesson Study in Nederland meer als een middel om de leerlingenresultaten te verbeteren en de competenties van leraren via Lesson Study te versterken (Logtenberg & Odenthal, 2018). In de praktijk blijkt Lesson Study ook een belangrijke bijdrage te leveren aan het Teamleren. In dit artikel gaan we in op de relatie tussen Lesson Study en Teamleren en de meerwaarde die Lesson Study heeft ten opzichte van andere vormen van Teamleren zoals Co-teaching en collegiale consultatie.